In Nederland zijn er ongeveer 450.000 mensen die om medische reden dan ook Therapeutisch Elastische Kousen als medicijn en oplossing ter compensatie van vaatlijden (verder TEK genoemd) moeten dragen.

Het dragen van deze TEK kan veroorzaken dat men direct aan huis gebonden is omdat men op hulp moeten wachten. Dit als gevolg van het simpele feit dat men niet in staat is om zelfstandig zonder de juiste hulpmiddelen de TEK aan- en/of uit te doen.

Meestal is de TEK niet het probleem, maar de lichamelijke of conditionele beperkingen van de kousendrager in kwestie, zoals krachtverlies en reikwijdte om met de handen bij de tenen kunnen, buigen, conditie, postuur, enz. De uitdaging is om beperkingen te ondervangen, of te compenseren. De juiste combinatie van hulpmiddel, oefening en begeleiding en soort kous in relatie tot beperkingen is dan de oplossing.  

Binnen de wereld van de hulpmiddelen TEK aan- en uittrekken is onderscheid te maken in weerstand verlagende hulpmiddelen, reikhulpmiddelen of afstand overbruggende hulpmiddelen, hulpmiddelen die handelingen ondersteunen of overnemen of hulpmiddelen te ondersteuning van de mantel of zorgmedewerker. Tevens zijn er hulpmiddelen die technisch achterhaald en minder effectief zijn, maar nog wel gebruikt worden.

De hulpmiddelen zijn hoofdzakelijk in drie groepen te verdelen,  voor het aantrekken, voor het uittrekken en een combinatie hulpmiddelen voor  aan- en uittrekken.

Binnen elke groep zijn er verschillende mogelijkheden en combinatie oplossingen mogelijk. 

De keuze van een hulpmiddel is afhankelijk van lichamelijke beperkingen van de kousendrager in combinatie met de soort kous.

Wij wensen jullie een leerzame cursus.Inleiding

In Nederland zijn er ongeveer 450.000 mensen die om medische reden dan ook Therapeutisch Elastische Kousen als medicijn en oplossing ter compensatie van vaatlijden (verder TEK genoemd) moeten dragen.

Het dragen van deze TEK kan veroorzaken dat men direct aan huis gebonden is omdat men op hulp moeten wachten. Dit als gevolg van het simpele feit dat men niet in staat is om zelfstandig zonder de juiste hulpmiddelen de TEK aan- en/of uit te doen.

Meestal is de TEK niet het probleem, maar de lichamelijke of conditionele beperkingen van de kousendrager in kwestie, zoals krachtverlies en reikwijdte om met de handen bij de tenen kunnen, buigen, conditie, postuur, enz. De uitdaging is om beperkingen te ondervangen, of te compenseren. De juiste combinatie van hulpmiddel, oefening en begeleiding en soort kous in relatie tot beperkingen is dan de oplossing.  

Binnen de wereld van de hulpmiddelen TEK aan- en uittrekken is onderscheid te maken in weerstand verlagende hulpmiddelen, reikhulpmiddelen of afstand overbruggende hulpmiddelen, hulpmiddelen die handelingen ondersteunen of overnemen of hulpmiddelen te ondersteuning van de mantel of zorgmedewerker. Tevens zijn er hulpmiddelen die technisch achterhaald en minder effectief zijn, maar nog wel gebruikt worden.

De hulpmiddelen zijn hoofdzakelijk in drie groepen te verdelen,  voor het aantrekken, voor het uittrekken en een combinatie hulpmiddelen voor  aan- en uittrekken.

Binnen elke groep zijn er verschillende mogelijkheden en combinatie oplossingen mogelijk. 

De keuze van een hulpmiddel is afhankelijk van lichamelijke beperkingen van de kousendrager in combinatie met de soort kous.

Wij wensen jullie een leerzame cursus.